ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
3,020,000 ریال
1 سال
3,020,000 ریال
1 سال
3,020,000 ریال
1 سال
.net
3,750,000 ریال
1 سال
3,750,000 ریال
1 سال
3,750,000 ریال
1 سال
.org
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
.info
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
.ir
150,000 ریال
1 سال
150,000 ریال
1 سال
150,000 ریال
1 سال
.co.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.net.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.org.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.id.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.sch.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.gov.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.ac.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.biz
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.ws
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.name
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.asia
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.tel
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.me
8,500,000 ریال
1 سال
8,500,000 ریال
1 سال
8,500,000 ریال
1 سال
.mobi
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.tv
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.co
6,200,000 ریال
1 سال
6,200,000 ریال
1 سال
6,200,000 ریال
1 سال
.ca
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
.uk
1,450,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.shop
4,700,000 ریال
1 سال
N/A
N/A

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده