ثبت دامنه

کاربر گرامی :

  • برخی از نام‌های دامنه علی رغم آزاد بودن در روند ثبت، امکان ثبت با نرخ معمول را ندارند. این دامنه‌ها تحت عنوان Premium شناخته می‌شوند و در حال حاضر در قابل ثبت نمی‌باشند
  • همچنین براساس قوانین بین المللی حتی در صورت آزاد نمایش داده شدن دامنه، ثبت دامنه با نام کشورها،مناطق خاص جغرافیایی،سازمانهای مرتبط با صلیب سرخ وجود ندارد
  • برای مثال دامنه‌های زیر قابل ثبت نمی‌باشند: tehran.city - iran.news - iran.host - zahra.site - world.xyz
  • بخش فروش به سفارشات دامنه‌ که به دلایل گفته شده در بالا با مشکل در روند ثبت مواجه شوند را ط ی اولین روز کاری بررسی نموده و در خصوص لغو سفارش و عودت وجه با شما تماس خواهد گرفت

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.net
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.org
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.info
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.co.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.net.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.org.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.id.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.sch.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.gov.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.ac.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.biz
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.ws
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.name
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.asia
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.tel
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.me
8,500,000 ریال
1 سال
8,500,000 ریال
1 سال
8,500,000 ریال
1 سال
.mobi
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.tv
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.co
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
.ca
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید